SLUŽBY

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Elektro projekcia

projektovanie NN a VN elektrických rozvodov, rozvádzačov a slaboprúdých

Automtizácia

meranie a regulácia, automatizácia, kompletizácia strojov

Pohony

regulované a iné motorické pohony, kompresorové stanice

Rozvody

vonkajšie káblové a vzdušné elektrické rozvody NN a VN do 52kV

Transformátory

NN a VN rozvodne, trafostanice a transformátory, batériové stanice, akumulátorovne

Osvletlenie

osvetlenie interiérov a exteriérov

Elektroinštalácie

vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie všetkých druhov objektov

Bleskozvody

bleskozvodné ochrany objektov (pasívne a aktívne)

Výroba a montáž rozvádzačov

dodávka a montáž NN a VN rozvádzačov

Zebzpečovacie systémy

slaboprúdové rozvody, dorozumievacie zariadenia, zabezpečovacie systémy, CCTV, ŠTK

Protipožiarne prepážky

protipožiarne prepážky

Elektroinštalačný materiál

dodávka širokej škály elektroinštalačného materiálu