O NÁS

Naša spoločnosť poskytuje elektromontážne práce, montáž bleskozvodov, revízie a projektovanie elektroinštalácii, návrh osvetlení, výrobu elektrických rozvádzačov pre priemyselné zariadenia. Úsek výroby rozvádzačov je pripravený zrealizovať Vaše požiadavky týkajúce sa elektrických a riadiacich panelov podľa nami zhotovenej, alebo Vami dodanej elektrickej dokumentácie.

HISTÓRIA

Spoločnosť UEZ s.r.o. vznikla v roku 1991 v Humennom so zameraním na komplexné zabezpečenie elektromontážnych prác a výroby rozvádzačov. Odborne vyškolení zamestnanci našej spoločnosti sú zárukou pre komplexné a kvalitné zrealizovanie všetkých elektromontážnych prác.

ZAMERANIE

Spoločnosť vyvíja, vyrába, projektuje a uvádza do prevádzky komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia distribuovaných technologických procesov. Získala si trvalú dôveru klientov najmä vďaka odbornej kompetencii pracovníkov a vysokej kvalite produktov.