UEZ

Rady a tipy

Rady pre čistenie Vašich odevov:

  • Nikdy sa nepokúšajte škvrny odstraňovať sami. Škvrna je totiž iba na povrchu materiálu a domácim čistením zbytočne prenikne do hĺbky materiálu.
  • Na škvrny vopred upozornite zamestnancov čistiarne.
  • Nekupujte oblečenie bez etikety označujúcej doporučený spôsob prania a ošetrenia odevu.
  • Je pravdou, že kvalitné odevy sa lepšie udržiavajú a dlhšie nosia, ale drahý odev ešte nemusí byť zárukou kvality.
  • U značkových odevov sa informujte na krajinu pôvodu.
  • Pri kúpe odevov sa v predajni informujte, či je zakúpený odev vhodný na denné nosenie.
  • Čistite a perte jedine s Albo :)

Grafické symboly ošetrovania textílií

Symboly údržby odevov - takzvané piktogramy uvedené na textilných výrobkoch informujú spotrebiteľa aj o kvalite daných výrobkov.

Piktogramy vyjadrujú zdravotnú nezávadnosť výrobku, úžitkové vlastnosti a účel použitia. Oznamujú spotrebiteľovi spôsob odporúčanej alebo dovolenej údržby. Pomocou symbolov ošetrovania výrobcovia odporúčajú spotrebiteľovi postup ošetrovania, aby pri ich údržbe nedošlo k poškodeniu, či k znehodnoteniu textilných výrobkov ako napr. zmena vzhľadu, zmena farebného odtieňa, zmena rozmerov.

Postup prania je vyjadrený „vaničkou“, v ktorej je uvedená maximálna možná teplota vodného kúpeľa, linky pod vaničkou zase oznamujú spôsob plákania, ruka umiestnená vo vaničke symbolizuje ručné pranie a preškrtnutý piktogram znamená, že výrobok sa nesmie prať. Bielenie charakterizuje trojuholník, od bieleho – neobmedzené bielenie, až po preškrtnutý symbol – nesmie sa bieliť.

Sušenie v bubnovej sušičke vyjadruje krúžok vo štvorci. Jedna bodka uprostred značí nízke teploty, dve bodky povoľujú normálne teploty. Preškrtnutie je zákaz sušenia. Piktogramom na žehlenie je zase žehlička, čím viac bodiek sa v nej nachádza, tým väčšiu maximálnu teplotu môžete použiť.

Doplnkovým symbolom pre údržbu je piktogram štvorec. Čiara alebo čiary vo štvorci znázorňujú spôsob prirodzeného sušenia.

Najviac symbolov je pre chemické čistenie, ktoré by malo byť zverené profesionálom.

Pre spotrebiteľa je určite výhodou vedieť sa v symboloch správne orientovať, pretože správna údržba odevu je predpokladom udržať si textil čo najdlhšie v dobrej kvalite.
Každý z nás by mal preto vedieť presne identifikovať nižšie uvedené symboly.

Symboly údržby pre pranie

Symboly údržby pre pranie

Symboly údržby pre bielenie

Symboly údržby pre bielenie

Symboly údržby pre sušenie v bubnovej sušičke

Symboly údržby pre sušenie v bubnovej sušičke

Symboly údržby pre žehlenie

Symboly údržby pre žehlenie

Symboly údržby pre postup prirodzeného sušenia

Symboly údržby pre postup prirodzeného sušenia

Symboly údržby pre profesionálne ošetrovanie textílií

Symboly údržby pre profesionálne ošetrovanie textílií