UEZ

Služby

Elektromontážne práce

 • elektrické prípojky NN a VN do 52kV v objektoch triedy „A“ a „B“
 • meranie a regulácia, automatizácia, kompletizácia strojov
 • regulované a iné motorické pohony, kompresorové stanice
 • dodávka a montáž NN a VN rozvádzačov (vlastná certifikovaná výroba NN rozvádzačov)
 • vonkajšie káblové a vzdušné elektrické rozvody NN a VN do 52kV
 • NN a VN rozvodne, trafostanice a transformátory, batériové stanice, akumulátorovne
 • vnútorné a vonkajšie elektroinštalácie všetkých druhov objektov (priemyselné a poľnohospodárske, podnikateľské, špeciálne pracoviská, kultúrne stavby, administratívne budovy, rodinné domy a pod.)
 • osvetlenie interiérov a exteriérov
 • bleskozvodné ochrany objektov (pasívne a aktívne)
 • slaboprúdové rozvody, dorozumievacie zariadenia, zabezpečovacie systémy, CCTV, ŠTK
 • protipožiarne prepážky
 • dodávka širokej škály elektroinštalačného materiálu

Projekčná činnosť (zahŕňa projektovanie)

 • riadiacich systémov
 • komplexných pracovísk
 • elektrických častí a rozvádzačov
 • strojov a zariadení alebo ich dielčích častí
 • informačných a technologických komunikačných sietí
 • a iné

Programovacie služby

 • PLC systémy rôznych značiek (Allen-Bradley, Siemens, Omron a iné)
 • Vizualizačné systémy

Ostatné služby

 • projektové dokumentácie, poradenská a konzultačná činnosť
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (inštalácií) všetkých druhov objektov

Výroba rozvádzačov

Naše rozvádzače sa vyznačujú veľmi vysokou odolnosťou proti korózií vďaka použitiu rozvádzačových skríň od výrobcu firmy Rittal, ktorej značka je zárukou vysokej kvality.

Konštrukcia sa vyznačuje kompaktným, jednoduchým a veľmi variabilným riešením, čo má priaznivý vplyv na zástavbové rozmery, spoľahlivosť a cenu. V konštrukcií sú uplatňované dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov, nové poznatky v elektrotechnike, ako aj nové materiály a prístroje.

Pre dosiahnutie kvality našich výrobkov je podrobený celý výrobný proces, ktorý začína pri konštrukcii, cez výber vhodných subdodávateľov až po dôkladnú výstupnú kontrolu.

Vyrábame

 • rozvádzače zapustené – klasické i atypické modely
 • rozvádzače zapustené – klasické i atypické modely
 • rozvádzače distribučné
 • rozvádzače kompenzačné
 • rozvádzače okruhové
 • rozvádzače elektromerové
 • rozvádzače pre riadenie strojov
 • rozvádzače pre riadenie a napájanie technologických celkov
 • rozvádzače s protipožiarnou odolnosťou – krytie IP 65
 • ovládacie pulty (pultové rozvádzače)
 • rozvádzače pre potravinársky priemysel (celonerezové prevedenie)