UEZ

O nás

Spoločnosť UEZ s.r.o. vznikla v roku 1991 v Humennom so zameraním na komplexné zabezpečenie elektromontážnych prác a výroby rozvádzačov. Odborne vyškolení zamestnanci našej spoločnosti sú zárukou pre komplexné a kvalitné zrealizovanie všetkých elektromontážnych prác.

Naša spoločnosť poskytuje elektromontážne práce, montáž bleskozvodov, revízie a projektovanie elektroinštalácii, návrh osvetlení, výrobu elektrických rozvádzačov pre priemyselné zariadenia. Úsek výroby rozvádzačov je pripravený zrealizovať Vaše požiadavky týkajúce sa elektrických a riadiacich panelov podľa nami zhotovenej, alebo Vami dodanej elektrickej dokumentácie. S každým vyrobeným rozvádzačom dodávame elektro dokumentáciu, ktorá umožní pracovníkom elektromontáže rýchlo a efektívne pripojiť elektrický rozvádzač k Vášmu zariadeniu.

Spoločnosť vyvíja, vyrába, projektuje a uvádza do prevádzky komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia distribuovaných technologických procesov. Získala si trvalú dôveru klientov najmä vďaka odbornej kompetencii pracovníkov a vysokej kvalite produktov.

V rámci aplikácií MaR, systémov pre inteligetné budovy, riadenie technologických procesov a jednoúčelových strojov projektujeme, dodávame a uvádzame do prevádzky aj NN rozvádzače  a VN rozvodne do 52 kV.

Zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení na základe získaného oprávnenia.

Poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pri elektroinštaláciách.

Spoločnosť poskytuje dlhodobé záruky na zrealizované diela a následne aj rýchly a odborný záručný a pozáručný servis..